SAWACO AI

Nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo

Nền tảng cho kỷ nguyên mới

Giới thiệu
hero

Xử lý thông tin và tự động hóa các hệ thống, khả năng tính toán, mang đến sự hiệu quả trong mọi lĩnh vực.

shape shape

Speech To Text

Công nghệ giúp máy tính học và nhận dạng âm thanh của tiếng nói người và tạo ra chuỗi văn bản tương ứng.

shape shape

Text To Speech

Công nghệ hiểu văn bản và ngôn ngữ tự nhiên dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo để tạo ra âm thanh tổng hợp hoàn chỉnh với nhịp điệu và ngữ điệu phù hợp.

shape shape

Vietnamese Accent Marks

Mô hình xử lý, học sâu, nhận dạng ngôn ngữ và ký tự để thêm dấu vào văn bản tiếng Việt.

shape shape

Face Recognition

Công nghệ nhân diện khuôn mặt sử dụng trí tuệ nhân tạo phân tích sinh trắc học để tự động xác định hoặc nhận dạng một người nào đó từ một bức hình ảnh kỹ thuật số hoặc một khung hình video từ một nguồn video.

Nhóm Nghiên cứu và phát triển chúng tôi

Nguyễn Đình Ký
Nguyễn Đình Ký

Quản lý, trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển phần mềm

Dương Ngọc Hoàng
Dương Ngọc Hoàng

Phát triển ứng dụng nền tảng điện thoại di động

Phan Quốc Toàn
Phan Quốc Toàn

Lập trình viên, nghiên cứu và phát triển phần mềm

Võ Nhật Tân
Võ Nhật Tân

Lập trình viên, nghiên cứu ứng dụng và hệ thống AI